Okul Aile Biriliği Toplantısı 31 Ekim Cumartesi Günü Saat 12.00 da Yapılacaktır.

Okul Aile Biriliği Toplantısı 31 Ekim Cumartesi Günü Saat 12.00 da Yapılacaktır.

29.10.2020 859

BOR ŞEHİT RAMAZAN KONUŞ  FEN LİSESİ

2020 - 2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL AİLE BİRLİĞİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI DUYURU VE GÜNDEM

Bor Şehit Ramazan Konuş  Fen Lisesi Okul Aile Birliğinin Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Ekim 2020 Cumartesi Günü saat : 12.00' da, yeterli çoğunluk sağlanamadığı durumda ise 04 Kasım 2020 Çarşamba günü saat: 14.00' de, okulumuzun konferans salonunda covid-19 tedbirleri kapsamında yapılacaktır. Genel Kurulumuz, halen yürürlükte olan Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği (9 Şubat 2012 tarih ve 28199 Sayılı Resmi Gazete) esasları çerçevesinde gerçekleştirilecektir.) Gündem maddelerini görüşmek üzere belirtilen gün ve saatte okulumuza teşrifinizi bekleriz.

                                                                                                            Saygılarımızla.

                                                                                                          Okul Aile Birliği

  GÜNDEM:

1. Açılış, yoklama, toplantı katılım cetvelinin imzalatılması (Madde 10/a).

2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı.

 3. Okul Müdürünün Genel Kurul açılış konuşması.

4. Divan Başkanı ve 1 Katip seçilmesi (veliler arasından, açık oyla, oy çokluğuna dayalı olarak el kaldırma şeklinde gerçekleşecektir.)(Madde 10/c)

5. Divan Başkanının konuşması ve gündem maddelerinin okunması. oy çokluğu ile talep olması halinde; toplantı gündeminden çıkarılacak, eklenecek veya değiştirilecek hususların belirlenmesi .(Madde 9.4)

6. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve ibra edilmesi.(Madde 11/c)

7. Denetleme Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve ibra edilmesi . (Madde 11/c)

8. Tahmini bütçenin oluşturulması.

9. Denetleme Kurulu Seçimi .(Öğretmenler Kurulu tarafından seçilecek 2 asil ve 2 yedek üye öğretmen ile veliler arasından seçilecek 1 asil, 1 yedek üye) (Madde 11/b)

10. Yönetim Kurulu Seçimi. (Veliler arasından seçilecek 5 asil, 5 yedek üye) (Madde 12/1)

11. Dilek ve temenniler.

12. Kapanış. * YÖNETİM KURULU VE DENETLEME KURULU SEÇİMLERİ; OY ÇOKLUĞUNA DAYALI OLARAK, ASİL VE YEDEK LİSTE OYLAMASI ŞEKLİNDE, EL KALDIRMA SURETİYLE AÇIK OYLAMA İLE YAPILIR.(MADDE 10/d)