Ortak Sınav Kuralları Nelerdir?

09.11.2020 523

SINAV YÖNERGESİ VE KURALLARI (ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ)
1- Sınav kağıtları en geç sınava bir gün kala hazır hale getirilecektir. Sınav evrakı okul müdürüne imzalatılıp daha sonra çoğaltılacaktır.
2- Sınav bittikten sonra sınav cevap kağıdı öğrencilerin görebileceği şekilde panolara asılacaktır.
3- İlgili öğretmen sınav tarihini en geç 1 hafta önceden e-okula işleyecektir. Haftalık ders saati sayısına bakılmaksızın her dönem her dersten en az iki sınav yapılması esastır.
en az iki yazılı sınav yapılması esastır

4-Sınavlardan önce sorularla birlikte cevap anahtarları da soru tiplerine göre ayrıntılı olarak hazırlanır ve sınav kâğıtlarıyla birlikte saklanır.

Cevap anahtarında her soruya verilecek puan, ayrıntılı olarak belirtilir.(cevap anahtarı imzalatılmalıdır)

     

5- Sınavlarda sabit oturma sistemi sistemi uygulanacak olup; ortak sınav esnasında sınıf kapıları açık tutulacaktır.

6- Sınavı yapan ders öğretmeni sınav sorularını (iki adet yedek konmalıdır) sınıfta görevli öğretmene en geç bir ders saati önceden teslim edecek.

7- Sınav sonuçları yönetmelikte belirtilen süre içerisinde e-okula girilecek. Öğrencilere duyurulacaktır.

8- Ders öğretmenleri sınava girmeyen öğrencilerin raporlu olup olmadığını idareden öğrenebilecektir.

Mazerret sunmadan sınava girmeyenler için e okul ders notuna G, kopya çeken öğrencilerin ise K yazacaktır. 

9- Geçerli özrünü beş gün içinde okul müdürlüğüne sunan öğrenciler sınav soruları değiştirilerek daha sonra sınava alınacaktır.
10- Test usulü yapılan sınavlarda en az 20 en çok 40 soru sorulacaktır.
11- Sınav süresi 40 dk. olacaktır.
12. Pandemi nedeni ile maske-mesafe-hijyen kurallarına mutlaka ve titizlikle uyulmalıdır. Bu kurallara uymayan öğrenciler sınava alınmayacaktır.
13. Okul kıyafeti (forması) ile sınava girmek zorunludur.
14. Öğrencinin kimlik kartı yanında olmalıdır.

15. Sınav öncesinde yayınlanacak sınav salonunda sınava girilecektir. Sınav yoklaması ilgili salon başkanı tarafından titizlikle alınmalıdır.

Pandemi nedeniyle imza alınmayacaktır.

Giren/girmeyen öğrenciler kısmına GİRDİ /GİRMEDİ YAZILIP öğretmen tarafından imzalanmalıdır.

16. Derslerinin Sınav gününde ilgili ders öğretmenleri mutlaka okulda bulunacaktır. 
17. Sınav günlerinde cep telefonları okula getirilmeyecektir. 

18. Sınavda kurallara uymayan ve kopya çeken öğrenciler hakkında disiplin işlemi yapılması için ilgili salon gözetmeni tarafından

detaylı dilekçe yazılmalıdır, öğrencinin  e-okul notu 'kopya-k' şeklinde işaretlenecektir. 

19. Sınav kağıtları salon başkanları tarafından titizlikle sayılmalı ve ilgili ders öğretmeni de titizlikle sayarak teslim almalıdır.

Sınav evrakı ortaya konulamaz, sadece ilgili dersin öğretmenine teslim edilmelidir. 

20. Her öğrencinin sınava gelirken çantasında kolonya, yedek maske, dezenfektan, ıslak mendil bulundurması zorunludur. 
21. Beden Eğitimi dersi UYGULAMALI sınavına giren öğrencilerin okul eşofmanı ile gelmeleri gerekmektedir. Beden Eğitimi dersi uygulamalı sınavı ilgili ders öğretmenleri tarafından duyurulacaktır.

22. Müzik ve resim dersi sınavına girecek öğrencilere, ilgili öğretmenleri tarafından hangi araç gereçleri getirmeleri gerektiği duyurulacaktır.

Müzik/Resim dersi uygulamalı sınavı ilgili ders öğretmenleri tarafından duyurulacaktır.

23. Sınavı biten öğrencilerin okuldan ayrılmaları gerekmektedir. Diğer sınavlara girecek öğrencilerin gelecek olması nedeniyle kalabalık oluşmaması için okulda beklenmemelidir. 

24-Öğrencilerimiz sınav saatinden en geç 10 dk. önce okula gelecek, sınav bittikten sonra hemen okuldan ayrılacaklardır. Sınava girenler

ana bahçe kapısını sınavdan çıkanlar öğretmen giriş-çıkış kapısını kullanacaktır.

25-Sınav takviminde yazılı sınav olduğu belirtilen günlerde öğretmenlerimiz sınavlarda görevli olacakları için online dersler yapılmayacaktır
26- Sınav esnasında kalem, silgi vb. malzeme alışverişi yapılamayacaktır. Bu nedenle her öğrencinin kendi sınav araç gereçlerini yanında getirmesi zorunludur. 
27- Sınav esnasında yiyecek yasaktır. Öğrenci kendi suyunu yanında bulundurabilecektir.

28-Karantinada olan, temaslı olan, ateş, öksürük vb. şikâyetleri olanların okul idaresine bilgi vermesi ve mazeretlerini

belgelendirmeleri koşuluyla sınavları daha sonra telafi sınav döneminde yapılacaktır.

29-Sorular ve cevap anahtarları zümre öğretmenlerince birlikte hazırlanır ve sınav sonunda ilan edilir. Bu sınavların şube ve sınıflar bazında sınav analizleri

yapılarak okul müdürüne imzalatılması ve müdür yardımcısı Caner Acar'a teslim edilmesi gerekmektedir.

 
30-Soruların, bir önceki sınavdan sonra işlenen konulara ağırlık verilmek suretiyle geriye doğru azalan bir oranda tüm konuları kapsaması esastır.            
31-Kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesinde Bireyselleştirilmiş Eğitim Programında (BEP) yer alan amaçlar esas alınır.          

32-Yazılı sınavların açık uçlu maddelerden oluşan yazılı yoklama şeklinde yapılması esastır.

Ancak her dersin sınavlarından biri kısa cevaplı, doğru-yanlış, eşleştirmeli veya çoktan seçmeli testlerle de yapılabili

Kaynak: MEB